Van Welkom Energie ontvang je jaarlijks een jaarnota. Als je een andere leverancier kiest of je laat jouw meter verwijderen dan krijg je een eindnota. Op de nota staan veel gegevens. Het is niet altijd duidelijk wat deze gegevens betekenen. Een energienota heeft een opbouw met een vaste inhoud. De nota bevat de omschrijving over de kosten. Wist je dat Welkom Energie ook voor jouw netbeheerder en de Rijksoverheid incasseert? Van de nota is ongeveer 35% voor Welkom Energie, zo’n 20% voor de netbeheerder en 45% voor Rijksoverheid.

Het leveringsgedeelte

Met het leveringsgedeelte op de nota bedoelen wij het gedeelte waar het verbruik van gas en elektriciteit wordt berekend. Hier staan jouw meterstanden en het verbruik. Dus hier wordt de afname van de producten gas en stroom afgerekend. De afname van gas en stroom kan verschillen en is afhankelijk van jouw verbruik. Daarom noemen we dit variabele kosten. We brengen in het leveringsgedeelte ook vaste kosten inrekening. Dit zijn kosten die niet afhankelijk zijn van de hoeveelheid verbruik maar zijn vastgesteld. Dit noemen we vaste leveringskosten.

Uitleg leveringsgedeelte: electriciteit

 • Elektriciteit
  Met elektriciteit bedoelen we het product elektriciteit of in de volksmond stroom genoemd. De eenheid om stroomverbruik te meten is kilowatt uur (kWh).
 • Kilowatt uur (kWh)
  Dit is een eenheidsmaat voor het meten van jouw stroomverbruik. Daarom zie je op de energienota verbruik in aantal kWh. De betekenis van Kilowatt uur (kWh) is de hoeveelheid stroom die in een uur geproduceerd kan worden door een centrale met een capaciteit van een kilo watt.
 • Normaaltarief, Enkeltarief
  Enkeltarief is één tarief. Tegen dit tarief wordt stroom afgerekend als je een normaaltarief hebt. Heb je maar één telewerk op jouw meter dan heb je altijd dit tarief en dat houdt in dat je stroomprijs niet afhankelijk van de tijd is zoals bij dubbel tarief.
 • Dubbel tarief (dag en nacht)
  Dubbeltarief bestaat uit twee tarieven. Het betekent dat je overdag, normaaltarief betaalt en ’s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen het nachttarief. Je hebt hier een meter met meer dan
  één telwerk voor nodig.
 • Vaste leveringskosten/vastrecht levering
  Dit is een vast tarief dat door Welkom Energie is bepaald. Je betaalt dit altijd. Het staat los van jouw verbruik.
 • Salderen en terugleveren
  Wek je zelf stroom op? Als je dat doet dan zie je hoeveel je hebt opgewekt. De opgewekte stroom heeft als eenheid Kilowatt uur. Heb je minder stroom opgewekt dan dat je hebt afgenomen? Dan verrekenen we het verbruik. We doen dit door het aan
  Kilowatt uur wat door jou is opgewekt af te trekken van het aantal
  Kilowatt uur dat je hebt afgenomen. Je betaalt dan het verschil. Dit heet salderen. Wek je meer stroom op dan dat je verbruikt? Dan betaalt Welkom Energie jou voor de extra opgewekte stroom per Kilowatt uur en dit noemen we terugleveren.

Uitleg leveringsgedeelte: Gas

 • Gas
  Met gas bedoelen we het product gas. Gas wordt gemeten in kubieke meters (m3).  Daarom staat er bij gasverbruik de eenheid per Kubieke meter m3.
 • Kubieke meter, (m3) Kubieke meter is een eenheidsmaat voor het meten van jouw gasverbruik. We spreken ook wel van een ‘Kuub’ gas. Een kubieke meter is gelijk aan 1.000 liter. Gas meten we niet in liters, omdat het niet vloeibaar is en het in kubieke meters nauwkeuriger kan worden gemeten.
 • Correctiefactor en calorische waarde
  Gas heeft niet altijd dezelfde kwaliteit daarom stelt de netbeheerder een correctiefactor vast.
  Gas wordt uit de grond gehaald en is niet altijd van dezelfde kwaliteit. Er wordt dan door metingen bepaald hoeveel energie er in een kubieke meter (1.000 liter) aardgas zit. De Calorische waarde wordt ook wel verbrandingswaarde genoemd. Hoe hoger de kwaliteit van het gas, hoe minder je nodig hebt.
 • Regiotoeslag
  Gas komt vanuit Slochteren (Groningen) naar jouw huis getransporteerd. Voor dit transport worden kosten gemaakt, die hoger worden als je verder van Slochteren woont.
  Sinds de liberalisering van de energiemarkt is deze regiotoeslag ingevoerd om de kosten te kunnen dekken.
 • Vaste leveringskosten/vastrecht levering
  Dit is een vast tarief dat door Welkom Energie is bepaald. Je betaalt dit altijd. Het staat los van jouw verbruik.

Uitleg Netwerkkosten

Welkom Energie incasseert netwerkkosten voor de netbeheerders. Daarom vind je de netbeheerkosten op de energienota van Welkom Energie.

 • Periodieke aansluitvergoeding of vastrecht voor aansluiting Dit is een bedrag voor het beheer van de aansluiting. Het bedrag staat los van je energieverbruik. Het is een vast bedrag vastgesteld door jouw netbeheerder.
 •  Capaciteitstarief en vastrecht
  Er is één tarief voor het energietransport. Dit is niet afhankelijk van jouw verbruik. Jouw aansluiting bepaald de kosten. De verschillende aansluitingen zijn in groepen ingedeeld. Hoe groter de aansluiting, hoe meer je betaalt.Het bedrag staat los van je energieverbruik. Dit is een vast bedrag vastgesteld door jouw netbeheerder.
 • Meettarief
  Je betaalt meettarief voor het gebruik en beheer van de elektriciteit- en gasmeter. Dit is een vast bedrag vastgesteld door jouw netbeheerder. Het bedrag staat los van je energieverbruik.

Uitleg belasting of overheidsheffingen

Dit gedeelte van de nota bevat de kosten voor belasting en heffingen. Dit incasseert Welkom Energie voor de Rijksoverheid.

 • Energiebelasting / Energieheffing
  De Rijksoverheid heft energiebelasting omdat veel energie nog steeds uit niet-duurzame bronnen komt en de opwek hiervan milieubelastend is. Door energiebelasting te heffen hoopt de Rijksoverheid het energieverbruik te beperken. Gebruik je veel energie dan betaal je ook veel energiebelasting omdat deze berekend wordt aan de hand van jouw verbruik. Het is een variabel tarief en afhankelijk van jouw energieverbruik. Wil je meer informatie over de tarieven? Ga dan naar de website van de Rijksoverheid. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubelastingen/energiebelasting.
 • Heffingskorting (vermindering energiebelasting) 
  Heb je een woonhuis of een werkpand? Dan krijg je een vast bedrag van € 311,62 per 365 dagen van de belasting terug. Is de energienota over een periode korter dan een jaar? Dan wordt de heffingskorting per dag verrekend. De heffingskorting is een vastgesteld bedrag en staat los van jouw energieverbruik.
 • Opslag duurzame energie, ODE    De Rijksoverheid brengt ODE in rekening. Dit doet de Rijksoverheid om bewustwording te creëren en ze gebruikt de opbrengsten als investering in duurzame energie. Je betaalt het voor stroom en gas. Het maakt niet uit of je een contract met groene of grijze energie hebt. Iedereen betaalt ODE. De hoogte van ODE is afhankelijk van jouw energieverbruik.
 • Belasting toegevoegde waarde (Btw)   Btw is een vastgesteld belastingbedrag dat Welkom Energie berekent op zijn producten of diensten en aan de staat afdraagt. Over alle kosten voor de levering, transport, netwerk, meterhuur en belastingen betaal je 21% btw.  

Uitleg overige kosten

 • Overige producten, diensten en heffingen
  Hier vind je de eventuele administratiekosten of kortingen. Dit zijn vast bedragen en staan los van jouw energieverbruik.
 • Verrekening met reeds betaalt bedrag
  Je betaalt elke maand een voorschotbedrag, ook wel termijnnota genoemd. Op de energienota wordt het bedrag dat je daardoor al hebt betaald, verrekend met het bedrag dat je in totaal moet betalen. Heb je te weinig betaalt, dan moet je bijbetalen. Heb je te veel betaalt dan krijg je geld terug. Het kan ook dat het tegoed wordt verrekend met het eerste voorschot dat je na de jaarnota ontvangt.
 • Overzicht reeds betaalt bedrag
  Hier zie je wat je maandelijks hebt betaalt.
 • Uitleg over je nieuwe voorschotbedrag/ termijnnota
  Wat ga je het komende jaar betalen? Welkom Energie maakt een berekening op basis van de verwachtingen voor de energiekosten en kijkt naar jouw historisch energieverbruik van het afgelopen jaar. Op deze manier proberen we het nieuwe voorschotbedrag zo goed mogelijk te berekenen zodat je niet hoeft bij te betalen of veel geld terug krijgt. Het is een geschat bedrag en wijzigingen in verbruik of tarieven kunnen ervoor zorgen dat het onverhoopt toch kan gebeuren dat je moet bijbetalen.

Uitleg overzicht stroom- en gasverbruik

 • Je vindt hier een overzicht van de hoeveelheden stroom en gas die je hebt verbruikt. Je kan hier ook lezen wat je zelf aan energie hebt opgewekt.

Besparen op de energienota

Besparen, wie wil dat nu niet? Het is goed om te begrijpen dat jouw energienota bestaat uit vaste en variabele kosten. Je hebt met besparen alleen invloed op de variabele kosten. Variabele kosten zijn afhankelijk van het aantal Kilowatt uur stroom en Kuub (gas) dat je verbruikt.

Op welke kosten heb je invloed met besparen?

 • Variabele/verbruikskosten
  Hiermee bedoelen we het aantal verbruikte
  Kilowatt uur aan stroom en het aantal Kuub gas.
 • Energiebelasting
  De energiebelasting is een door de Rijksoverheid vastgesteld percentage afhankelijk van het aantal verbruikte Kilowatt uur aan stroom en het aantal Kuub gas. Hoe meer verbruik, hoe meer belasting je betaalt.
 • Opslag duurzame energie, ODE
  De ODE is afhankelijk van het aantal verbruikte
  Kilowatt uur aan stroom en het aantal Kuub gas. Hoe meer verbruik, hoe meer ODE je betaalt.
 • Btw
  De Btw is een door de Rijksoverheid vastgesteld percentage van 21% dat over het totaalbedrag van de energienota betaalt moet worden. Dus hoe hoger het verbruik, hoe hoger het totaalbedrag op jouw energienota en uiteindelijk een hoger Btw bedrag wanneer je minder afname hebt.