Privacy: wat doet Welkom thuis met mijn gegevens?

Welkom thuis verwerkt via Aurum je gegevens enkel om je te informeren over je energieverbruik en om je, aan de hand van je verbruik, bespaartips te geven, zo nodig technische ondersteuning te bieden bij het gebruik van Welkom Thuis en/of je te helpen met overstappen naar een nieuw energiecontract.

De Welkom Thuis app is alleen toegankelijk via je eigen account. Dit garandeert een veilige verwerking van je gegevens. Je verbruiksgegevens zijn privé ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt en ook niet met derden gedeeld en blijven jouw eigendom. Wil je stoppen met het gebruik van Welkom Thuis, dan verwijder we op jouw verzoek je gegevens.

Meetgegevens worden gescheiden van persoonsgegevens opgeslagen zodat deze data niet te herleiden is naar individuele personen. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het verlenen van service bij vragen aan onze helpdesk. Eventueel uitgebrachte groepsrapportages zijn niet herleidbaar tot een individueel persoon.

Uiteraard nemen wij alle benodigde maatregelen en voldoen wij aan de gestelde eisen vanuit wetgeving met betrekking tot verwerking en opslaan van (persoons)gegevens. Je privacy is hiermee gewaarborgd.