Een overlijden in je familie, en dan?

Allereerst onze welgemeende condoleances. De impact van een overlijden in je familie is niet alleen het verlies maar de afhandeling daarna is heel ingrijpend. Voor het energiecontract zullen we je proberen zo soepel mogelijk te helpen.

In de algemene voorwaarden staat dat overlijden een ontbindende voorwaarde is. Je kunt het contract kosteloos opzeggen. Daarvoor hoef je alleen maar een email te sturen naar onze supportdesk met een kopie van de overlijdensakte en wij zullen per direct het contract stopzetten en de eindafrekening opmaken.

Eindafrekening opmaken?

Ja, met het stopzetten van het contract is nog niet alles geregeld. Wij zullen bij de beëindiging de eindafrekening opmaken aan de hand van de laatste meterstanden. Er kan dus teveel of te weinig betaald zijn en dat verschil kan in de nalatenschap afgewikkeld worden. Een sterfgeval in je familie is heftig in alle opzichten. We zullen je zo goed mogelijk adviseren als je vragen hebt.

Nog even dit….

Het energiecontract is aan het huis of appartement gekoppeld. Als het een huurhuis betreft is de datum van de beëindiging gelijktijdig met het einde van het huurcontract. Is het een koophuis dan is het aan te raden om het energiecontract pas bij verkoop en overdracht te beëindigen.