Sinds 2004 zijn alle energieleveranciers verplicht om hun klanten informatie te geven over de stroom die zij leveren. Hiervoor is het stroometiket. Het stroometiket geeft bijvoorbeeld aan hoe de stroom is samengesteld en waar het vandaan komt. Je kan ook gemakkelijk zien of jouw stroom duurzaam is.

Welke energiebronnen zijn er?

Stroom wordt op verschillende manieren opgewekt. Veel energiebedrijven verbranden hiervoor aardgas of kolen. Tegenwoordig wordt er ook veel gekozen voor duurzame bronnen zoals:

Welkom Energie levert alleen 100% groene stroom. De groene stroom van Welkom Energie is opgewekt uit windenergie. Het stroometiket van Welkom Energie is te vinden op jouw jaarnota.