Wil je meer weten over energie? Kom je wel eens woorden tegen waar je de betekenis niet van weet? Vindt het in het Energie ABC.

A

 • ACM: Autoriteit Consument en Markt (ACM) is een organisatie die toezicht houdt op de mededinging, de telecommunicatie en het consumentenrecht. Zij controleren of bedrijven op je juiste manier handelen richting de klant.
 • Aansluitcapaciteit: Aansluitcapaciteit ook aansluitwaarde genoemd. De aansluitwaarde geeft aan hoeveel Ampère elektriciteit of m³ /uur gas er door de aansluiting kan.
 • Aansluitingenregister: In het aansluitingen register staat alle informatie over alle aansluitingen in Nederland. Je kan hierin zien wie de leverancier is en hoeveel verbruik een aansluiting heeft.
 • Aansluitovereenkomst: Overeenkomst tussen een consument en een netbeheerder. Hierin staan de afspraken over het gebruik van het net en meter gebruik etc.
 • Aansluittarief: Het aansluittarief is een bedrag dat je betaalt voor de aanleg en het onderhoud van jouw aansluiting(en) en meter(s).
 • Aardgas is een fossiele brandstof. Dat houdt in dat deze is ontstaan uit resten (fossielen) van heel oud organisch materiaal. Het gas zit diep onder de grond.
 • Algemene Leveringsvoorwaarden: Algemene voorwaarden zijn de spelregels die gelden voor je overeenkomsten. Onderwerpen in de overeenkomst zijn bijvoorbeeld bedenkingstermijnen, de manier van betalen, of hoe je een klacht kan indienen.

B

 • Besparen Energie: Een beetje meer opletten hoe je met je energie omgaat levert vaak al een mooie besparing op. Energie besparen is geld besparen en beter voor het milieu. Kijk voor informatie over besparen op: https://welkom-energie.nl/ufaqs/waarom-energie-besparen/.
 • Bio-Energie: Bio-energie is energie dat is opgewekt door verbranding van (snoei)houtafval afkomstig uit de bosbouw en houtverwerkende industrie en rioolslib uit waterzuiveringsinstallaties, tot gft uit huishoudens, plantaardige oliën en vetten uit de voedingsmiddelenindustrie, mest uit veebedrijven en speciaal voor bio-energie geteelde gewassen, zoals koolzaad en palmbomen.
 • Biogas: Biogas is een gas dat net zo werkt als aardgas. Biogas kan worden opgewerkt tot groen gas door het verwijderen van de koolstofdioxide en verontreinigingen.
 • Broeikaseffect: De zon verwarmt de aarde, de aarde straalt de warmte weer uit. Broeikasgassen houden de warmtestraling vast. Zonder dit natuurlijke broeikaseffect zou het gemiddeld over de wereld veel kouder zijn dan de huidige wereldgemiddelde temperatuur van ongeveer 15 graden.
 • Broeikasgas: Broeikasgassen zijn gassen die we niet zien. Ze zijn er wel en houden warmte vast op aarde. Ze zijn ontstaan uit verbranding van organische stoffen.
 • BTW Energie: Belasting Toegevoegde Waarde is een belasting die ondernemers over de omzet in rekening moeten brengen bij consumenten. Daarna betalen zij dit bedrag aan de belasting.

C

 • Calorische waarde: Gas is een product dat niet altijd dezelfde kwaliteit heeft. De kwaliteit van gas bepaalt hoeveel je ervan nodig hebt. Hoe hoger de kwaliteit hoe minder je nodig hebt. Daarom stelt de netbeheerder een correctiefactor vast. Hierdoor betaal je niet te veel of te weinig voor je gas.
 • Duurzame energie: Duurzame energie is energie die uit schone bronnen is opgewekt. Schone bronnen zijn water, wind en zon. De bronnen zijn onuitputtelijk en raken niet op. Je helpt het milieu door alleen nog maar voor duurzame energie te kiezen.

E

 • EAN-code Elke gas- en elektriciteitsaansluiting in Nederland heeft haar eigen EAN-code. De EAN-code (European Article Number) is een uniek getal van 18 cijfers.
 • Ecostroom: Ecostroom is schone energie die wordt opgewekt met behulp van duurzame bronnen. De bronnen zijn zon, wind, biomassa en water. Ecostroom is een ander woord voor groene stroom of bio stroom.
 • Ecotax: Energie die is opgewekt uit milieubelastende bronnen wordt belast met exotax. Op deze manier betaald de vervuiler.
 • Eindafrekening: Op de eindafrekening wordt jouw energieverbruik tot de datum van vertrek in rekening gebracht. Je ontvangt je van je leverancier een eindafrekening als je naar een andere leverancier gaat of als je gaat verhuizen.
 • Elektriciteit: Elektriciteit is een vorm van energie. We noemen het in de volksmond stroom. Ze wordt voortgebracht door elektronen. Dit zijn kleine deeltjes die deel uitmaken van een atoom. Elk elektron heeft een kleine elektrische lading. Als je nu het licht aansteekt stromen er per seconde miljoenen en miljoenen elektronen door de lamp.

Elektriciteitstarieven

E

 • Elektriciteitsbedrijf: Leverancier van stroom en gas.
 • Elektriciteitskosten: Het tarief dat de leverancier per kWh in rekening brengt.
 • Energie Keuze: Wat kies jij? Groene energie, wind energie of grijs? Gelukkig hebben we een keuze hierin. We kunnen sinds 2004 ook zelf een energieleverancier kiezen. https://welkom-energie.nl/productinformatie/scherpe-aanbiedingen/
 • Energie Particulier: Energie voor consumenten is hetzelfde als energie voor consumenten of kleinverbruikers.
 • Energie terugleveren: Als je zelf energie opwekt en als dit meer is dan dat je verbruikt kun je terugleveren aan het net. Je ontvangt hiervoor een vergoeding van jouw leverancier.
 • Energievoorzieningen: Met energievoorzieningen wordt ook wel de energiesoort bedoeld. Deze kunnen schoon zijn of vervuilend. Je kan een onderscheid maken in normale energievoorzieningen en duurzame energievoorzieningen.
 • Energieadvies: Wil je graag een persoonlijk en uitgebreid advies over het verduurzamen van je woning? Dan kun je hiervoor een energie adviseur benaderen.
 • Energierekening: Rekening voor de levering van energie door een energiebedrijf.

F

 • Fossiele brandstoffen: Fossiele brandstoffen zijn brandstoffen waarmee je (door verbranding) energie kan opwekken. Voorbeelden zijn aardolie, aardgas en kolen.

G

 • Goedkoopste Energie: Bijna iedereen wil goedkope energie. Goedkope energie is niet voor iedereen gelijk omdat iedereen verschillende voorwaarden heeft. Zie ook Energie vergelijken.
 • Grijze energie: Grijze energie is een verzamelnaam voor energie die wordt opgewekt met fossiele brandstoffen. Deze fossiele stoffen belasten het milieu en zijn niet onuitputtelijk. Gebruik daarom liever duurzame energie.
 • Groen Gas: De opwek van groen gas gebeurt door verbranding van biomassa. Het gas is net zo te gebruiken als het huidige aardgas. Groen gas is vele malen beter voor het milieu dan normaal aardgas.
 • Groencertificaat: Om te bewijzen dat duurzame energie ook echt duurzaam is, zijn er de groencertificaten. Als een energieproducent voldoet aan de eisen die worden gesteld, dan ontvangt de producent hiervoor groencertificaten.
 • Groene stroom: Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen. Het begrip wordt gebruikt om een onderscheid te maken met de milieubelastende grijze stroom. Nog niet alle energieleveranciers bieden alleen maar groene stroom aan.

H

 • Heffingskorting (vermindering energiebelasting): De heffingskorting of vermindering energiebelasting is een vaststaande korting die je terugkrijgt van de overheid. De voorwaarde is dat je in het pand werkt of woont. Een garage of bijvoorbeeld of een centrale hal wordt geen heffingskorting op gegeven.
 • Heraansluiting: Als je fysiek bent afgesloten moet de netbeheerder langskomen om je opnieuw aan te sluiten. De heraansluiting is kostbaar. Afhankelijk van waar de afsluiting heeft plaatsgevonden (binnen, buiten of ondergronds) kan de heraansluiting zo tussen de € 150,- en €1500,- kosten.

I

Incassotraject :

 • Incassotraject: Herinnering: Je ontvangt een herinnering als je de factuur niet binnen 14 dagen betaald. Een aanmaning: Je ontvangt een aanmaning als je de herinnering niet binnen 10 dagen betaalt. Er word op de aanmaning €15,- kosten in rekening gebracht. Een ingebrekestelling: Je ontvangt een ingebrekestelling als je de aanmaning niet binnen 7 dagen betaalt. Einde levering: Betaal je de ingebrekestelling niet binnen 10 dagen? Dan is het einde levering en kun je geen gas en stroom meer afnemen. Lees ook hier hoe we daar mee omgaan.

J

 • Jaarafrekening: Van Welkom Energie ontvang je jaarlijks een jaarnota. Als je een andere leverancier kiest of je laat jouw meter verwijderen dan krijg je een eindnota. Een energienota heeft een opbouw met een vaste inhoud. De nota bevat de omschrijving over de kosten. Wist je dat Welkom Energie ook voor jouw netbeheerder en de Rijksoverheid incasseert? Van de nota is ongeveer 35% voor Welkom Energie, zo’n 20% voor de netbeheerder en 45% voor Rijksoverheid.
 • Jaaropname: Geeft aan hoe vaak de meterstand wordt opgenomen.

K

 • Kernenergie: Uit uranium kan elektriciteit opgewekt worden dat noemen we kernenergie. Daarbij komt netto 10 tot 100 keer minder CO2 vrij, dan bij energieopwekking uit fossiele brandstoffen. Dat is ongeveer evenveel als bij elektriciteitsproductie uit wind, water en zon. Maar de meningen over kernenergie lopen sterk uit een.
 • Kilowattuur KWh: Het kilowattuur (symbool kWh) is een eenheid van een hoeveelheid (elektrische) energie. Daarom staat op de energienota staat het stroomverbruik altijd weergeven in aantal kWh.
 • Kleinverbruiker Elektriciteit: De capaciteit van jouw aansluiting bepaalt of onder klein verbruiker valt of niet. Voor een kleinverbruiker geldt, Een stroomaansluiting gelijk aan of klein dan 3x 80 Ampère.
 • Kleinverbruiker gas: De capaciteit van jouw aansluiting bepaalt of onder klein verbruiker valt of niet. Voor een kleinverbruiker geldt, een meter gelijk aan of minder dan G25.
 • Klimaatverandering: Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weer of klimaat over een lange periode. Een klimaatverandering kan ontstaan door het broeikaseffect maar ook door natuurlijke veranderingen.
 • Klimaatverdrag: Om het broeikaseffect tegen te gaan hebben 192 landen met elkaar afspraken gemaakt. De afspraken moeten ervoor zorgen dat het broeikaseffect verminderd en het milieu er op vooruit gaat zodat de schade aan onze aarde beperkt blijft.

L

 • Laagtarief: Tarief voor stroom in de daluren. ’s Nachts, in het weekend en op zon -en feestdagen geldt het tarief. Tijdens de daluren is de belasting op het stroomnet het minst groot.
 • Leveringskosten: Gedeelte op de jaar -eindnota waar de afname van gas en stroom in rekening wordt gebracht.
 • Leveringsvergunning: Voor het leveren van gas en elektriciteit hebben energieleveranciers een leveringsvergunning nodig. De Energiekamer van de NMa verstrekt deze vergunningen aan leveranciers die aan de juiste eisen voldoen.

M

 • Meetgegevens: Meetgegevens zijn de gegevens die voortkomen uit een energie- of gas meting van een energieverbruiker.
 • MEP Heffing (Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie): De Rijksoverheid heft energiebelasting. Zij doen dit omdat veel energie nog steeds niet duurzaam wordt opgewekt. Op deze manier willen ze stimuleren dat er minder energie wordt afgenomen. Wil je meer informatie over de tarieven? Ga dan naar de website van de Rijksoverheid. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubelastingen/energiebelasting
 • Meterstand: Als je energie afneemt registreert jouw energiemeter het verbruik. Op deze energiemeter staat een stand. Deze stand geeft aan hoeveel energie je hebt verbruikt.

N

 • Nachttarief: Tarief voor ’s nachts, in het weekend en op zon -en feestdagen. Tijdens deze uren is de belasting op het stroomnet het minst groot. Je betaalt hierdoor minder dan tijdens de uren waar de belasting op het stroomnet hoger is.
 • Natuurstroom: Stroom opgewekt uit natuurlijke bronnen zoals wind, water en zon.
 • Netbeheerder: De netbeheerder is verantwoordelijk voor een betrouwbaar energienet met optimaal transport van gas en stroom.

O

 • Opzegvergoeding: De opzegvergoeding is een boete voor contractbreuk. Een energiebedrijf mag een boete in rekening brengen. Hiervoor zijn voorwaarden. Als je, je contract stopt voor de afgesproken datum of als je betalingsverplichting niet nakomt.
 • Overstappen: Wisselen van energieleverancier.
 • Overstapkorting: Bedrag dat wordt uitgekeerd door je nieuwe energieleverancier als dank voor je keuze.

P

R

 • Regionale netbeheerder:Nederland is in regio’s verdeeld. Elke regio heeft zijn eigen netbeheerder.
 • Regiotoeslag: Voor het vervoer van aardgas betalen we in Nederland regiotoeslag. De toeslag betaal je aan jouw energieleverancier. Vervolgens betaald de energieleverancier het weer aan de netbeheerder.

S

 • Slimme meter: De slimme meter is een digitale meter waarvan de standen op afstand worden uitgelezen door de energieleverancier en de netbeheerder. Je hoeft dus geen meterstanden meer door te geven aan je energieleverancier en/of er hoeft geen meteropnemer meer langs te komen. De slimme meter meet je stroomverbruik en geeft de standen van de gasmeter door. Oude gasmeters kunnen niet met de slimme meter communiceren; de netbeheerder vervangt die gelijktijdig met de elektriciteitsmeter.
 • Stroom vergelijken: Let op de volgende zaken bij het vergelijken: Kosten voor netbeheer en belasting is bij elke leverancier gelijk. Vergelijk alleen gelijke contracten met elkaar. Vast met vast en variabel met variabel. Let ook goed op de periode waarin de tarieven geldig zijn.
 • Stroom etiket: Sinds 2004 zijn energiebedrijven verplicht om bekend te maken uit welke bronnen zij hun stroom halen. Dit gebeurt door middel van het stroometiket. Welkom Energie is 100% duurzaam!
 • Subsidie energie: De Rijksoverheid stimuleert energiebesparing. Ze doet dit om de uitstoot van CO2 terug te brengen. CO2 is een van de belangrijkste gassen in het veroorzaken van het broeikaseffect. Daarom heeft de overheid maatregelen genomen. De overheid stimuleert de mensen om energiebesparende maatregelen te nemen. Ze doen dit door subsidie uit te geven en de kosten hiervoor te verlagen zodat het niet te duur wordt om energiebesparende maatregelen te nemen.
 • Stadsverwarming: Stadsverwarming is het voorzien van warm water door het hergebruik van restwarmte. Een stad, wijk of dorp kan hier gebruik van maken. De restwarmte is afkomstig uit elektriciteitscentrales, grote fabrieken of afvalverbrandingsovens. Hierdoor is gebruik van aardgas overbodig. Stadsverwarming is ook mogelijk met behulp van zonnecollectoren, biomassacentrales of een warmtepomp.

T

 • Transport en aansluitingen: Een netbeheerder is verantwoordelijk voor de energienetten. Dit betekent ook dat zij verantwoordelijk zijn voor het transport van stroom en gas over het netwerk. De meter in je meterkast is ook van de netbeheerder.
 • Transporttarief: Transportkosten worden ook wel ook wel netwerkkosten genoemd. Het zijn letterlijk de kosten die gemaakt worden om transport van gas en stroom mogelijk te maken. Dus voor het transport zelf, voor het onderhoud aan de leidingen, buizen en kabels en voor het verhelpen van storingen als die zich voordoen.
 • Transportcapaciteit: Het vermogen om elektriciteit of gas te verplaatsen van de bron naar een bedrijf. Elektriciteit wordt getransporteerd door middel van koperen kabels en aardgas door middel van buizen.

V

 • Vastrecht: Vastrecht Het vastrecht zijn de vaste kosten voor de aansluiting.
 • Verhuizing: Als je gaat verhuizen moet je dit aan je leverancier doorgeven. De leverancier zorgt dan dat alles in orde gemaakt wordt. Je krijgt dan geen verassingen zoals een netbeheerder die afsluit. Het afsluiten gebeurt als een aansluiting te lang zonder leverancier is.
 • Voorschotnota ook wel termijnbedrag genoemd: Welkom Energie weet pas aan het eind van een contractjaar hoeveel gas en stroom je precies verbruikt hebt. Het is niet handig als je dan pas de rekening krijgt. Daarom betaal je elke maand als voorschot alvast een deel van de rekening. Dat is het termijnbedrag. Het bedrag is elke maand hetzelfde, maar je verbruik natuurlijk niet.

W

 • Welkomstpremie: Een cadeautje omdat de klant voor Welkom Energie kiest. De klant ontvangt deze premie na het 1e jaar klant zijn.
 • Windenergie: Windturbines wekken stroom op. Windenergie is schoon en komt uit een bron die nooit opraakt. Het is duurzaam.

Z

 • Zonne Energie: Zonne-energie is duurzame energie die wordt opgewekt door de zon. De zon is een ster met een onuitputtelijke bron van schone en duurzame energie. De zon levert de aarde ongeveer 2500 maal zoveel energie als we met z’n allen in totaal verbruiken. Ook in Nederland schijnt de zon genoeg om er stroom mee op te wekken of uw water te verwarmen.
 • Zonnepanelen: Een zonnepaneel produceert elektrisch vermogen uit zonlicht. Dat kan op meerdere manieren gebeuren, afhankelijk van het type zonnepaneel. Het overgrote deel van de zonnepanelen die in Nederland worden geïnstalleerd zijn kristallijne zonnepanelen, maar er worden ook nog dunne-filmpanelen geïnstalleerd.