Stadsverwarming is een duurzame, veilige en lokale manier om gebouwen van warmte en warm tapwater te voorzien. Stadswarmte maakt gebruik van restwarmte die vrijkomt in elektriciteitscentrales of bij het verbranden van afval. In leidingen onder de grond wordt de warmte naar bedrijven en jouw huis getransporteerd. Dit maakt een gasaansluiting overbodig.

Gas of warmte? Kan ik kiezen?

Stadsverwarming is nog niet voor iedereen beschikbaar. Er is ook geen keuze tussen gas en warmte mogelijk. De warmtenetten zijn onderling niet met elkaar verbonden, zoals bij elektriciteit en gas. Dit komt omdat er bij een warmtenet vaak maar één lokale energiebron is, die de warmte opwekt. Er is vaak maar één partij die de warmte aan klanten levert. Overstappen naar een andere leverancier voor warmte is niet mogelijk. Wel is het mogelijk over te stappen naar Welkom Energie voor de levering van stroom.