Overgestapt en spijt? Wat moet ik doen?

Ben je overgestapt naar een andere leverancier maar heb je daar spijt van? Lees dan even verder wat je kunt doen. Het meest eenvoudige is snel reageren, binnen 14 dagen.

Na het sluiten van een overeenkomst via telefoon, internet of straatverkoop heb je altijd een bedenktermijn. Dit wordt ook wel het herroepingsrecht genoemd. Je hebt 14 dagen de tijd om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Welkom Energie stuurt u bij het aangaan van een overeenkomst altijd een modelformulier voor herroeping mee. Dat hoort elk energiebedrijf te doen.

Buiten de 14 dagen termijn? Lees dan verder wat je nog meer kunt doen.

1. Neem eerst contact op met het nieuwe energiebedrijf

Je oude energiebedrijf moet een melding van het nieuwe energiebedrijf accepteren. Ga daarom met je klacht naar het nieuwe energiebedrijf. Vraag of ze het probleem voor je willen oplossen.

2. Maak bezwaar bij het energiebedrijf

Bent je niet tevreden over de reactie van het energiebedrijf? Dan moet je een bezwaar indienen. Wij raden je aan om eerst de algemene voorwaarden van het energiebedrijf te lezen. Hierin staat hoe je een bezwaar kunt indienen en binnen welk termijn je dit moet doen. In het algemeen gaat een bezwaar indienen zo: je stuurt een aangetekende brief aan het energiebedrijf. Je hebt dan een bewijs dat je de brief hebt gestuurd. In de brief schrijf je de volgende informatie:

  • dat je niet wilt dat je wordt overgezet naar het nieuwe energiebedrijf. Of als je al bent overgezet: dat het energiebedrijf je terug moet zetten naar je oude energiebedrijf.
  • dat je de termijnbedragen van het nieuwe energiebedrijf niet gaat betalen omdat er volgens jou geen overeenkomst is;
  • wanneer je een reactie van het energiebedrijf wilt. Bijvoorbeeld binnen vier weken. Het energiebedrijf moet dan een beslissing nemen en die zo snel mogelijk aan je laten weten.

Stuur de brief ook naar je oude energiebedrijf. Zet in de brief dat het bedrijf geen eindafrekening moet sturen.

Bewaar kopieën van alle brieven die je stuurt. Schrijf de namen op van de mensen met wie je gesproken hebt en wat je hebt afgesproken. Als je ongewenst overgestapt bent na een telefonisch verkoopgesprek, vraag dan of er bandopnames zijn en of je deze opnames kunt krijgen.