Ik kan de rekening niet betalen, wat nu?

Wat ontzettend vervelend! En je bent echt niet de enige. Wat je nu absoluut moet doen is je probleem meteen aanpakken. Het helpt niet om het probleem te ontkennen of je ervoor te verstoppen.

Het allerbelangrijkste is altijd dat je meteen contact opneemt als betalen een probleem is. Sterker nog, liefst ga je al in gesprek voordat het zover is. Als je om hulp vooraf vraagt is de kans groot dat je die moeilijke tijd wel doorkomt.

Is het dan toch niet gelukt om je energierekening op tijd te betalen? Dat betekent dat je een betalingsachterstand hebt. Geen paniek: Het is belangrijk dat je snel probeert dit op te lossen. Hoe langer je wacht, hoe hoger de kosten kunnen worden en hoe erger je probleem. We kunnen zelfs noodgedwongen overgaan tot afsluiting. Je krijgt dan geen gas of elektriciteit meer.

Betalingsherinnering

Dit gebeurt niet zomaar. Welkom Energie zal je altijd eerst een betalingsherinnering sturen. Heb je deze eerste betalingsherinnering ook niet op tijd betaald? Dan kunnen wij besluiten om de energielevering bij je te stoppen.

De eerste betalingsherinnering is altijd kosteloos. Voor volgende aanmaningen worden incassokosten in rekening gebracht. Die bedragen voor het versturen van de eerste aanmaning € 15,-. Voor de tweede aanmaning worden de incassokosten verhoogd tot 15% van het aan Welkom Energie verschuldigde bedrag, met een minimumbedrag van €40,-.

Wat kun je doen?

Er zijn een aantal stappen die je kunt ondernemen om de betalingsachterstand op te lossen. Zo kun je extra kosten en problemen voorkomen.

Neem contact met ons op

Als het je niet lukt om aan te betalen, dan biedt Welkom Energie je de mogelijkheid om een betalingsregeling aan te vragen. Je kunt dit verzoek doen bij de afdeling support van Welkom Energie.

Het is belangrijk dat je dit snel doet. Je bent namelijk een contract met ons aangegaan. Daarin staat dat je verplicht bent om je rekeningen op tijd te betalen.

Let op:Wij zijn niet verplicht om een betalingsregeling met je af te spreken. We doen uiteraard wel ons best om je te helpen.

Lukt het je niet om een betalingsregeling af te spreken met ons of zijn je problemen groter dan alleen de energierekening? Lees dan het volgende…..

Meld je aan bij een schuldhulp-verleningsinstantie

Meld je aan bij een schuldhulpverleningsinstantie vóór de betaaldatum die wij je hebben gegeven. Deze datum staat op de betalingsherinnering zelf. Je kunt dat doen door contact op te nemen met een organisatie voor schuldhulpverlening, zoals de Gemeentelijke Kredietbank. Zij helpen je om je geldproblemen op te lossen.

Wil je weten welke organisatie in uw gemeente u kan helpen? Vraag dit aan de NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet).

NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet)

(T) 070 – 752 82 50
(E) [email protected]

De schuldhulpverleningsinstantie is niet verplicht om u aan te nemen. Wordt u niet aangenomen?

Verzoek de rechtbank om in aanmerking te komen voor de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

De rechtbank beslist dan of uw verzoek wordt toegewezen. Meer informatie hierover vindt u in de folder “Werken aan een schuldenvrije toekomst” op pagina 9. Ook kunt u voor hulp voor deze procedure terecht bij de schuldhulpverleningsinstantie of de gemeente.

Van de aanmelding bij een schuldhulpverleningsinstantie krijgt u een bewijs.

Stuur dit bewijs zo snel mogelijk naar uw energiebedrijf of netbeheerder

De schuldhulpverleningsinstantie besluit of u wordt toegelaten tot schuldhulpverlening. In de periode tot dat besluit genomen is mag u niet worden afgesloten van energielevering tijdens de winter (van 1 oktober tot 1 april).