Welkom Energie heeft de taak om jaarlijks meterstanden te verzamelen van al haar klanten en ook bij verhuizen of overstappen hebben wij meterstanden nodig. We gebruiken deze standen om uit te rekenen of je moet bijbetalen of dat je geld terug krijgt. Als wij geen standen ontvangen dan gaan wij schatten en dat gaat best goed, maar het is de bedoeling dat je betaald voor wat je hebt gebruikt.

Wanneer meterstanden doorgeven?

Bij aanmelding als nieuwe klant: De stand wordt als beginstand gebruikt op jouw jaarnota. Het is de startwaarde op de jaarnota.
Bij een verhuizing: Een meter verhuist niet mee. Een meter is gekoppeld aan een adres. Op je nieuwe adres heb je een nieuwe meter. We gebruiken de meterstanden om uit te rekenen wat jouw verbruik op jouw oude adres is geweest en de standen van het nieuwe adres als startwaarde op de jaarnota.
TIP: maak bij een verhuizing op de datum van de sleuteloverdracht foto’s van de standen om discussie met de nieuwe bewoners te voorkomen.
Als je verandert van leverancier: De oude leverancier maakt een eindnota en rekent de periode dat je klant bent geweest af. De nieuwe leverancier gebruikt de stand als beginstand op jouw jaarnota.

Wie neemt de meterstanden op?

Welkom Energie vraagt haar klanten zelf de meterstanden op te nemen. Doe je dit binnen 15 dagen dan hoef je dus je, je geen zorgen te maken over schattingen op jouw nota. Het is wel belangrijk om binnen de aangegeven termijn van 15 dagen de meterstanden door te geven! Welkom Energie controleert de standen voordat we een nota voor je maken op eventuele afwijkingen zoals bijvoorbeeld een typefout of het aantal cijfers van het telwerk. De netbeheerder heeft als eigenaar van de meter de verplichting om 1 keer per 3 jaar langs te komen. Hij neemt de meterstanden op en doet gelijk wat controles op jouw meter.

Hoe neem je de juiste meterstand op?

Er zijn veel verschillende energiemeters. We beschrijven van de meest voorkomende meters hoe je de stand kan aflezen.