Welkom Energie heeft de taak om jaarlijks meterstanden te verzamelen van al haar klanten en ook bij verhuizen of overstappen hebben wij meterstanden nodig. We gebruiken deze standen om uit te rekenen of je moet bijbetalen of dat je geld terug krijgt. Als wij geen standen ontvangen dan gaan wij schatten en dat gaat best goed, maar het is de bedoeling dat je betaald voor wat je hebt gebruikt.

Wanneer meterstanden doorgeven?

Bij aanmelding als nieuwe klant: De stand wordt als beginstand gebruikt op jouw jaarnota. Het is de startwaarde op de jaarnota.
Bij een verhuizing: Een meter verhuist niet mee. Een meter is gekoppeld aan een adres. Op je nieuwe adres heb je een nieuwe meter. We gebruiken de meterstanden om uit te rekenen wat jouw verbruik op jouw oude adres is geweest en de standen van het nieuwe adres als startwaarde op de jaarnota.
TIP: maak bij een verhuizing op de datum van de sleuteloverdracht foto’s van de standen om discussie met de nieuwe bewoners te voorkomen.
Als je verandert van leverancier: De oude leverancier maakt een eindnota en rekent de periode dat je klant bent geweest af. De nieuwe leverancier gebruikt de stand als beginstand op jouw jaarnota.

Wie neemt de meterstanden op?

Welkom Energie vraagt haar klanten zelf de meterstanden op te nemen. Doe je dit binnen 15 dagen dan hoef je dus je, je geen zorgen te maken over schattingen op jouw nota. Het is wel belangrijk om binnen de aangegeven termijn van 15 dagen de meterstanden door te geven! Welkom Energie controleert de standen voordat we een nota voor je maken op eventuele afwijkingen zoals bijvoorbeeld een typefout of het aantal cijfers van het telwerk. De netbeheerder heeft als eigenaar van de meter de verplichting om 1 keer per 3 jaar langs te komen. Hij neemt de meterstanden op en doet gelijk wat controles op jouw meter.

Hoe neem je de juiste meterstand op?

Er zijn veel verschillende energiemeters. We beschrijven van de meest voorkomende meters hoe je de stand kan aflezen.

 • Elektriciteitsmeter 1 telwerk
  Dit is een elektriciteitsmeter met één telwerk. De meterstand staat aangegeven in het telwerk. De eenheid is kWh. Staan er cijfers achter de komma? Dan hoef je deze niet door te geven.
 • Elektriciteitsmeter 2 telwerken
  Dit is een elektriciteitsmeter met twee telwerken. Eenheid is kWh. Elektriciteit I (T1) is het bovenste of het linker telwerk. Elektriciteit II (T2) is het onderste of het rechter telwerk. Staan er cijfers achter de komma? Dan hoef je deze niet door te geven.
 • Elektriciteitsmeter met elektronisch telwerk
  Dit is een elektriciteitsmeter waarbij er maximaal 4 meterstanden digitaal worden weergegeven in het display. Eenheid is kWh. De standen op telwerk I en II (T1 en T2) tonen het verbruik. De standen op telwerk III en IV (T3 en T4) tonen teruglevering, als je zonnepanelen hebt en energie teruglevert. Als je geen energie opwekt, blijven deze op 0 staan.
  Display: standen worden een voor een getoond.
  Er wordt 1 stand op het display getoond. Met de knop op de meter roep je de verschillende standen een voor een op. En bovenaan in het display zie je het telwerk. Het is belangrijk dat je alle standen doorgeeft, ook als er 0 staat.
  Display: alle standen weergegeven
  Je ziet voor elke stand het betreffende telwerk staan.
  Het is belangrijk dat je alle standen doorgeeft, ook als er 0 staat.
 • Slimme elektriciteit- en gasmeter Een slimme meter is een digitale meter waarvan de meterstanden op afstand uitgelezen kunnen worden. Heb jij een slimme meter? Dan hoef je geen meterstanden aan ons door te geven voor jouw overstap, verhuizing of jaarafrekening.