Wat is een salderingsregeling? En hoe werkt het?

Heb je zonnepanelen op je dak? Dan is de salderingregel op jou van toepassing omdat je met de zonnepanelen energie opwekt. De energie die je niet kan gebruiken lever je terug aan het elektriciteitsnet. Daardoor loopt de energiemeter terug óf de slimme meter registreert dat je teruglevert. Zolang je teruglevering niet meer is dan je verbruik kun je gebruik maken van de salderingsregeling. Dankzij de salderingsregeling is het heel gunstig om stroom te leveren, want die stroom mag je salderen/wegstrepen tegen de stroom die je afneemt van ons. Produceer je meer en houd je na salderen over? Dan ben je aan het terugleveren. Het tarief voor terugleveren is het daltarief uit je leveringsovereenkomst.

Wat is de salderingsgrens?

De salderingsgrens is de hoeveelheid energie die wij hebben geleverd aan jou.
In de rekensom voor salderen geldt deze hoeveelheid energie als grens. Het is dus voor iedereen verschillend omdat we niet allemaal dezelfde hoeveelheid energie afnemen. Hoe hoog jouw salderingsgrens is vind je terug op je energienota.

Let op!

  • Deze regels gelden alleen voor kleinverbruikers. Je bent een kleinverbruiker als je een elektriciteitsaansluiting hebt van maximaal 3×80 Ampère. Wij van Welkom Energie weten welke aansluiting je hebt.
  • Voor salderen moet de elektriciteit via dezelfde aansluiting worden terug geleverd als waarmee Welkom Energie je elektriciteit levert.

We hebben een voorbeeld om te laten zien hoe het salderen werkt.

Voorbeeld

  • Wij leveren je 3500 kWh. Dit is tevens je salderingsgrens.
  • De zonnepanelen op je dak leveren 2000kWh op.
  • Daarvan gebruik je zelf 1000 kWh.
  • Je hebt dan 1000kWh over en dat lever je dan automatisch terug aan het openbare net.
  • De energie die je hebt terug geleverd aan het openbare net wordt dan in mindering gebracht op je energierekening.
WatBerekeningUitkomst
Door Welkom Energie geleverde energie min de energie die je zelf hebt verbruikt 3500kWh – 1000kWh=2500kWh
Uitkomst van de voorgaande som min de energie die je hebt opgewekt2500kWh – 1000kWh=1500kWh
Te betalen 500kWh in plaats van 3500kWh1500kWh
Salderen