Voorwaarden van onze overeenkomsten

Voorwaarden van overeenkomsten
Om het makkelijk te maken hebben we niet zo veel verschillende voorwaarden bij een energiecontract. Gewoon eenvoudig.

Omdat we de contracten leesbaar willen houden hebben we zoveel mogelijk de generieke voorwaarden ondergebracht in aparte documenten. Dat zijn onze algemene en specifieke voorwaarden. Hieronder hebben we het volledige overzicht van deze documenten. Dan weet je meteen waar je aan toe bent met onze aanbiedingen.

Waarom zijn ze nodig?

Het antwoord daarop is eenvoudig: als we geen contractvoorwaarden, zowel algemene als specifieke zouden gebruiken dan worden contracten wel erg lang. Wat we daarom doen is de afspraken die standaard zijn in een apart document vastleggen. Deze afspraken zijn voor iedereen gelijk.

Zo zijn de algemene voorwaarden landelijk vastgesteld en worden door de ACM (bijna) verplicht gesteld. Dat is niet erg want ze zijn eenvoudig en goed leesbaar.

De actievoorwaarden mag elke energieleverancier zelf bedenken en vaststellen. Ook daar heeft Welkom Energie gekozen voor een zo simpel mogelijk document.

Wat is de volgorde van geldigheid?

Van boven naar beneden zijn de afspraken in de documenten het belangrijkst:

  1. Je contract
  2. Actievoorwaarden
  3. Contractvoorwaarden
  4. Algemene voorwaarden
  5. Wetten en regels

Die laatste geldt overigens alleen voor het Burgerlijk Wetboek. We mogen uiteraard niet van dwingende regels of strafrecht afwijken.