Heb je een vraag? Check hier eerst voor de antwoorden.

We hebben hier de belangrijkste vragen en antwoorden voor je. De komende tijd wordt je goed geinformeerd over het vervolg. Houd daarvoor je mailbox in de gaten. We kunnen niet iedereen te woord staan dus daarom behandelen we vragen per email. Lees daarvoor eerst goed de vragen en antwoorden.

1. Faillissement (5)

Welkom Energie is in staat van faillissement en heeft geen leveringsvergunning meer. Dat betekent dat aanbiedingen die u nu nog ontvangt om naar Welkom Energie over te gaan niet van Welkom Energie afkomstig zijn. Wij adviseren u om op dergelijke berichten en aanbiedingen niet in te gaan maar deze direct te melden bij de ACM op https://consuwijzer.nl

De curator is vanaf het uitspreken van het faillissement verantwoordelijk voor het beheer en de
vereffening van Welkom Energie. De curator maakt het vermogen van Welkom Energie te gelde. In
dat kader onderzoekt de curator mogelijkheden om de bedrijfsactiviteiten van Welkom Energie door
te laten starten, bijvoorbeeld door verkoop van activiteiten aan een andere partij. Inmiddels is dat
gebeurd. Met Eneco is een overeenkomst gesloten op grond waarvan Eneco de klanten van Welkom
Energie gaat beleveren. U zult daar vanzelf over worden benaderd door Eneco. De curator verdeelt
uiteindelijk de opbrengst onder de schuldeisers. Daarbij zal de curator ook kijken of en, zo ja, welk
bedrag op welk moment aan u kan worden betaald.

Tot 1 november 2021 krijgt u als klant van Welkom Energie uw energie nog van Welkom Energie
geleverd. Vanaf 1 november 2021 zal Eneco uw energie gaan leveren. Van Eneco ontvangt u een
nieuw contract, dit gaat automatisch in op maandag 1 november 2021. De opzegtermijn voor het
contract is 30 dagen.

Wanneer een bedrijf onvoldoende geld heeft om al zijn huidige en toekomstige rekeningen te
betalen spreekt de rechtbank een faillissement uit. Vanaf dat moment kan niemand meer betaling
van rekeningen door Welkom Energie afdwingen. Vaak zit er nog wel geld in het bedrijf. Dit noemen
we de boedel. Het faillissement is erop gericht zoveel mogelijk schuldeisers zoveel mogelijk geld uit
te keren uit de boedel. Dit noemen we de vereffening van het vermogen. Dat is de taak van de
curator. De belangen van de gezamenlijke schuldeisers staan daarbij centraal. Uw belang als
individuele schuldeiser zal daar niet altijd parallel mee lopen. De curator probeert desalniettemin
het belang van alle schuldeisers te dienen.

Op 26 oktober 2021, heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM), het besluit genomen om de
leveringsvergunning van Welkom Energie in te trekken. Dat gebeurde op verzoek van Welkom
Energie zelf. Welkom Energie kwam in de financiële problemen door de hoge energieprijzen en
voorzag dat zij de komende winterperiode geen leveringszekerheid kon garanderen. Belangrijk om
te weten: alle klanten van Welkom Energie blijven stroom en gas ontvangen. Dat is in Nederland
goed geregeld.

2. Gevolgen voor mij (15)

Omdat de leveringsvergunning van Welkom Energie is ingetrokken, kan Welkom Energie niet
starten met de energielevering op uw adres. Het energiecontract zal dus niet ingaan. Welkom Energie heeft de opzegging naar uw huidige energieleverancier nog niet verstuurd. Die leverancier blijft dus gewoon uw energie leveren. Hebt u nu geen energieleverancier? Dan is het zaak met spoed een nieuw contract bij een andere energieleverancier af te sluiten. Als u dat niet doet, informeert uw netbeheerder u per post over de gevolgen.

Omdat de leveringsvergunning van Welkom Energie is ingetrokken, kan Welkom Energie niet starten
met de energielevering op uw nieuwe adres. Het energiecontract zal dus niet verhuisd worden. U
kunt een nieuw contract bij een andere energieleverancier afsluiten zodat u na uw verhuizing een
energiecontract voor uw nieuwe adres hebt. Als u dat niet doet, informeert uw netbeheerder u per
post over de gevolgen.

Nee. Omdat de leveringsvergunning van Welkom Energie is ingetrokken, kan Welkom Energie niet
starten met de energielevering op uw adres. Het energiecontract zal dus niet ingaan. Het is zaak met
spoed een nieuw contract bij een andere energieleverancier af te sluiten. Als u dat niet doet,
informeert uw netbeheerder u per post over de gevolgen.

Welkom Energie is in staat van faillissement en heeft geen leveringsvergunning meer. Dat betekent dat aanbiedingen die u nu nog ontvangt om naar Welkom Energie over te gaan niet van Welkom Energie afkomstig zijn. Wij adviseren u om op dergelijke berichten en aanbiedingen niet in te gaan maar deze direct te melden bij de ACM op https://consuwijzer.nl

Vanaf nu krijgen klanten van Welkom Energie te maken met een zogenoemde ‘vensterperiode’ of
‘freeze’ die duurt tot maandag 1 november 2021. Tijdens deze overgangsperiode blijft Welkom
Energie wel energie leveren. U kunt tijdens deze periode niet zelf overstappen naar een andere
leverancier. Dit is om ervoor te zorgen dat Welkom Energie in samenspraak met de ACM op een
rustige en ordentelijke manier de overname door Eneco kan voorbereiden. Van Eneco ontvangt u
een nieuw contract, dit gaat automatisch in op maandag 1 november 2021. De opzegtermijn van het contract is 30 dagen, dus vanaf woensdag 1 december 2021, kunt u overstappen naar een andere leverancier als u dat wil.

Van Eneco ontvangt u een nieuw contract, dit gaat automatisch in op maandag 1 november 2021. De
opzegtermijn voor het contract is 30 dagen. U kunt dus vanaf woensdag 1 december 2021
overstappen naar een andere leverancier als u dat wil.

Ja, u hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Voor de klanten van Welkom Energie gaat de
levering gewoon door: uw energie blijft gewoon geleverd worden. Vanaf 1 november 2021 zal Eneco
als nieuwe energieleverancier u gaan beleveren.

Van Eneco ontvangt u een nieuw contract, dit gaat automatisch in op maandag 1 november 2021. De
opzegtermijn voor het contract is 30 dagen, dus vanaf woensdag 1 december 2021 kunt u overstappen naar een andere leverancier als u dat wilt. Neem voor meer informatie vanaf 1 november 2021 contact op met de Klantenservice van Eneco

Dat is een vervelende situatie. U bent automatisch overgegaan naar Eneco. U kunt contact opnemen
met Eneco via www.eneco.nl/welkom

Nee, uw contract bij Welkom Energie zal per 1 november 2021 beëindigd zijn en Eneco maakt nieuwe afspraken met u.

Waarschijnlijk wel. De prijzen zijn momenteel hoog en Eneco of uw andere nieuwe leverancier (de
opzegtermijn van het contract is 30 dagen) zal die ook aan u moeten doorberekenen.

Tot 1 november 2021 krijgt u als klant van Welkom Energie uw energie nog van Welkom Energie
geleverd. Vanaf 1 november 2021 zal Eneco uw energie gaan leveren. Van Eneco ontvangt u een
nieuw contract, dit gaat automatisch in op maandag 1 november 2021. De opzegtermijn voor het
contract is 30 dagen.

Op 26 oktober 2021, heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM), het besluit genomen om de
leveringsvergunning van Welkom Energie in te trekken. Dat gebeurde op verzoek van Welkom
Energie zelf. Welkom Energie kwam in de financiële problemen door de hoge energieprijzen en
voorzag dat zij de komende winterperiode geen leveringszekerheid kon garanderen. Belangrijk om
te weten: alle klanten van Welkom Energie blijven stroom en gas ontvangen. Dat is in Nederland
goed geregeld.

Op dit moment is de curator druk bezig om de situatie bij Welkom Energie te beoordelen. De curator
verwacht de komende tijd nodig te hebben om alles in kaart te brengen. Zodra de curator meer
duidelijkheid heeft over de situatie zal u hierover worden geïnformeerd en zal in samenspraak met
de ACM beoordeeld worden hoe de situatie kan worden opgelost.

Nee. Omdat de leveringsvergunning van Welkom Energie is ingetrokken, kan Welkom Energie niet
starten met de energielevering op uw adres. Het energiecontract zal dus niet ingaan. Welkom
Energie heeft de opzegging naar uw huidige energieleverancier nog niet verstuurd. Die leverancier
blijft dus gewoon uw energie leveren.
Hebt u nu geen energieleverancier?
Dan is het zaak met spoed een nieuw contract bij een andere energieleverancier af te sluiten. Als u
dat niet doet, informeert uw netbeheerder u per post over de gevolgen.

3. Vragen over geld (13)

Nee, Welkom Energie incasseert geen termijn meer voor de maand november. Dat zal door Eneco
worden geïncasseerd.

Een betalingsregeling die u met Welkom Energie heeft afgesloten, blijft nog gewoon van kracht. Dit
betekent dat u op de overeengekomen betaalmomenten uw betaling aan Welkom Energie dient te
verrichten.

Als gevolg van het faillissement zijn alle huidige schulden “bevroren”, zodat schuldeisers de betaling
van deze vordering niet kunnen afdwingen. De curator zal de komende tijd nodig hebben om in kaart
te brengen wie er allemaal geld tegoed hebben van Welkom Energie. Nadat dit is vastgesteld, zal
beoordeeld worden of de vorderingen van de openstaande schuldeisers in de toekomst
(gedeeltelijk) voldaan kunnen worden. Dat zal enige tijd in beslag nemen.

Op dit moment is de curator druk bezig om de situatie bij Welkom Energie te beoordelen. De curator verwacht de komende tijd nodig te hebben om alles in kaart te brengen. Zodra de curator meer duidelijkheid over de situatie heeft, zult u hierover worden geïnformeerd en zal bekeken worden of een betalingsreg

Het contract dat u met Welkom Energie heeft afgesloten, blijft gewoon nog van kracht tot het moment waarop u “bent ondergebracht” bij een nieuwe energieleverancier. Per 1 november 2021 gaat u over naar Eneco (zie de vraag: wat zijn de gevolgen van het intrekken van de leveringsvergunning? ). Dat betekent dus dat alle verplichtingen – dus ook het betalen van de kosten voor uw elektriciteit en gas – die zien op de periode tot 1 november 2021 blijven bestaan. Dat is logisch want u heeft tot dat moment ook gewoon elektriciteit en gas geleverd gekregen. Het gebruikelijke maandbedrag over de maanden september en oktober is eind augustus, respectievelijk eind september van uw bankrekening afgeschreven. Het maandbedrag voor de maand november zal niet meer door Welkom Energie bij u worden geïncasseerd. De curator verzoekt u niet te storneren, mede ter voorkoming van nodeloze kosten, mogelijke incassomaatregelen en eventuele vertraging bij de afwikkeling van het opstellen van uw eindafrekening.

Vanaf nu krijgen klanten van Welkom Energie te maken met een zogenoemde ‘vensterperiode’ of
‘freeze’ die duurt tot maandag 1 november 2021. Tijdens deze overgangsperiode blijft Welkom
Energie wel energie leveren. U kunt tijdens deze periode niet zelf overstappen naar een andere
leverancier. Dit is om ervoor te zorgen dat Welkom Energie in samenspraak met de ACM op een
rustige en ordentelijke manier de overname door Eneco kan voorbereiden. Van Eneco ontvangt u
een nieuw contract, dit gaat automatisch in op maandag 1 november 2021. De opzegtermijn van het contract is 30 dagen, dus vanaf woensdag 1 december 2021, kunt u overstappen naar een andere leverancier als u dat wil.

Klanten krijgen nog wel de eindafrekening van Welkom Energie. Welkom Energie zal binnen de
wettelijke termijn van 42 dagen na afloop van het contract de eindafrekening opmaken.

Openstaande nota’s die betrekking hebben op de periode tot en met oktober 2021 (daar heeft u ook energie voor ontvangen), dienen voldaan te worden. De maandtermijn van november zal niet meer bij u in rekening worden gebracht en niet meer door Welkom Energie worden geïncasseerd. De nota’s voor uw verbruik vanaf 1 november 2021 rekent u af met Eneco.

Waarschijnlijk wel. De prijzen zijn momenteel hoog en Eneco of uw andere nieuwe leverancier (de
opzegtermijn van het contract is 30 dagen) zal die ook aan u moeten doorberekenen.

Of en zo ja wanneer u uw geld terugkrijgt, is pas duidelijk wanneer de curator heeft vastgesteld
hoeveel geld er is, wie er allemaal recht hebben op geld en wie in welke wettelijke volgorde geld
dienen te ontvangen. Hou deze website in de gaten voor meer nieuws hierover. Dit kan nog enige
tijd duren.

Of en zo ja wanneer u uw waarborgsom terugkrijgt, wordt pas duidelijk wanneer de curator heeft
vastgesteld hoeveel geld er is, wie er allemaal recht hebben op geld en wie volgens de wet in welke
volgorde geld dienen te ontvangen. Hou deze website in de gaten voor meer nieuws hierover. Dit
kan nog enige tijd duren.

In de (actievoorwaarden bij de) energiecontracten die met Welkom Energie B.V. zijn afgesloten, is opgenomen dat de welkomstbonus alleen uitgekeerd zal worden indien het contract wordt uitgediend en er sprake is van keurig betalen. Het maakt niet uit door welke partij het contract wordt beëindigd. Door het intrekken van de leveringsvergunning door de ACM zijn de contracten van rechtswege beëindigd. De Algemene Voorwaarden van Energie Nederland die van toepassing zijn, bepalen namelijk dat de overeenkomst wordt beëindigd als de overheid de vergunning intrekt. Indien uw contract nog niet was uitgediend, heeft u geen recht op uitkering van de welkomstbonus.

Er is sprake van één uitzondering. Er geldt een zogeheten coulancetermijn van veertien dagen, te tellen vanaf de dag dat het contract is beëindigd. Dit houdt in dat contracten die binnen de coulancetermijn uitgediend zouden zijn wél het recht op de welkomstbonus behouden. Praktisch houdt dit in dat klanten waarvan het contract uitgediend zou zijn in de periode vanaf 26 oktober tot 9 november 2021 wel aanspraak kunnen maken op de welkomstbonus.

Of en zo ja wanneer u teveel betaalde termijnbedragen terugkrijgt, is pas duidelijk wanneer de curator heeft vastgesteld hoeveel geld er is, wie er allemaal recht hebben op geld en wie volgens de wet in welke volgorde geld dienen te ontvangen. Hou deze website in de gaten voor meer nieuws hierover. Dit kan nog e

4. Mijn vraag staat er niet bij (1)

Mocht uw vraag er niet bij staan of mocht u een klacht in willen dienen, dan kunt u een email sturen naar  [email protected] of [email protected] U kunt alleen op deze wijze met de curator communiceren. Telefonisch zal hij u niet te woord kunnen staan.